בינוי ערים

פרויקטי ענק של בינוי ערים או תכנון שכונות חדשות, דורשות פרספקטיבה רחבה גם בהיבט של תכנון העבודה והפיקוח.
התפיסה צריכה להיות הוליסטית וסינרגטית ולהתבסס על תיאום בין גורמי תכנון, יזמים וקבלנים שונים
באופן שישמור את כולם תחת מטריה של מתווה סטטוטוררי אחד.

דילוג לתוכן