פיקוח

פיקוח על פרויקט בניה כולל כמה רבדים שכל אחד מהם דורש ידע מקצועי רב ונוכחות יום יומית בשטח.
הפיקוח כולל מעקב אחר אספקטים בטיחותיים וביצועיים, וידוא שמה שמתבצע תואם לתכניות המאושרות,
כמו גם מעקב אחר לוחות הזמנים וחריגות בתקציב.

דילוג לתוכן