ניהול וביצוע

פרויקטים מסוימים, בעיקר במגזרים המסחריים והציבוריים מתאפיינים בגישה מבוזרת,
בה רוב העבודה נעשית על ידי קבלני משנה שונים ולא על ידי קבלן אחד עיקרי.
באמצעות שירותי ניהול הביצוע של מזג ניתן לייצר תיאום,
פוקוס והמשכיות בפרויקטים מסוג זה.

דילוג לתוכן